Spring til indhold

Indkaldelse til generalforsamling

Lokalråd Nybøl/Stenderup indkalder til ordinær generalforsamling

27-02-2023 klokken 19:00 i klubhuset

Dagsorden

 • Valg af dirigent og referent.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 • Behandling af indkomne forslag.
  • Ændring af vedtægterne §6 “Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:”
  • Bestyrelsen foreslår punktet “Forelæggelse af budget” slettes.
  • Begrundelse: vi har aldrig lavet et budget idet der ydes tilskud fra Kommunen, og vi kun er forpligtet til at aflægge regnskab for de indtægter og udgifter der har været i årets løb.
 • Laugets fremtidige arbejde.
 • Forelæggelse af budget.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 • Valg af to revisorer samt suppleanter.
 • Eventuelt

Lokalrådet er vært for en kop kaffe, kage øl/sodavand. Vi arbejder i øjeklikket på et foredrag i forbindelse med generalforsamlingen.

Del på Facebook