Spring til indhold

Naturstyrelsen skovtuner Nøffelskoven

Nøffelskoven ved Nybøl har nu groet 8 somre, siden den blev plantet i 2007. Uanset hvor sjov den er med amfi-shelter, udskårne dyr og snoede stier, er den ikke en rigtig skov endnu. Der mangler noget meget vigtigt nemlig alder, variation og dødt ved. Det er hvad mange af de dyr og planter som hører hjemme i en gammel skov mangler i Nøffelskoven. Alderen kan vi ikke gøre noget ved ud over at have tålmodighed, fortæller skovfoged Martin Reimers, men variation og dødt ved kan vi hjælpe skoven med nu og derfor er det blevet tid til at SKOVTUNE Nøffelskoven, som vil ske ved at tynde skoven på en speciel måde og skabe døde træer, der får lov at blive stående.

Skovtuningen vil også gøre skoven mere spændende for de mange gæster, der dagligt bruger Nøffelskoven. Skoven er nemlig ved at vokse ind i en kedelig alder, STANGSKOVS-ALDEREN, hvor den kommer til at ligne en tændstikskov. Hvor alle grene for neden på træerne skygges ihjel, vinden suser under trækronerne og det tydeligt ses, hvordan træerne står på rad og række som soldater.

Hver bevoksning i skoven vil blive behandlet på to måder. Mange træer vil blive fældet i den ene halvdel af hvert træartsstykke, mens den anden halvdel får lov at stå urørt. Desuden vil nogle træer blive ringet, det vil sige få barken skåret af i en smal stribe for neden, så de dør men bliver stående som ruintræer til gavn for spætter og biller. De dele af skovstykkerne der tyndes hårdt, vil efter nogle år blive tættere i bunden, fordi nogle af stubbene vil skyde nye skud og træerne bevare grenene næsten til jorden. Nogle af træerne vil givet vis udvikle sig til herlige klatretræer for børnene.

Denne måde at behandle en nyplantet skov på har Naturstyrelsen udviklet specielt til Nøffelskoven, så det bliver spændende at følge skovens udvikling de kommende år.

Skovfoged Martin Reimers fortæller, at alt træ, der bliver skåret ned, efterlades i skoven til gavn og glæde for fugle, pindsvin, insekter og svampe og at skoven kommer til at se lidt mere rodet og vild ud, men at stierne og skovvejen naturligvis holdes fri for de fældede træer.

 

Del på Facebook