Spring til indhold

Lokalråd Nybøl/Stenderup indkalder til generalforsamling

Lokalråd Nybøl/Stenderup indkalder til generalforsamling onsdag den 26. februar 2020 kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden i henhold til vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag, som indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen
 5. Foreningens fremtidige arbejde
 6. Valg til bestyrelsen, påvalg er
  • Marc Bachmann
  • Willy Engelhardt (ønsker ikke genvalg)
  • Johan Philipsen
  • Suppleant, på valg
   • Lisy Soll
 1. Valg af revisor, på valg
  • Birgit Paulsen
  • Suppleant, på valg
   • Brian Petersen
 1. Eventuelt

 

Lokalrådet serverer en forfriskning under mødet.

Del på Facebook