Spring til indhold

Indvielse af motionsredskaber ved Viggo Kragh Hansensvej

50 – 60 personer deltog i indvielse af motionsredskaber i Nybøl

Lørdag den 1. november var dagen, hvor sløret endeligt kunne løftes for de 4 indpakkede genstande på Viggo Kragh Hansens Vej i Nybøl. Hvad var nu det, der var gravet ned i jorden og strittede op i landskabet? Ja, det kunne ikke umiddelbart ses, hvad det var for nogle instrumenter, der var anbragt i græsplænen, for de var pakket ind efter alle kunstens regler.

Klokken 14.00 indledte Egon Jessen, formand for Nybøl Stenderup Lokallaug, cermonien ved at fortælle om hvordan lokallauget havde søgt penge ved flere fonde for at kunne opstille motionsredskaber på det grøn-ne område ved den nye udstykning på Viggo Kragh Hansens Vej. I første omgang er det blevet til 4 motions-redskaber, men der er flere ansøgninger ude ved forskellige fonde og lokallauget håber at der bliver penge til at opstille endnu flere motionsredskaber.

Marianne Tychsen, fra Sønderborg kommune holdt en tale og håbede på at redskaberne ville blive til gavn for både unge og ældre i Nybøl. Sammen med Johanne Burgemann klippede Marianne snoren over og om-rådet var indviet. Indpakningen af redskaberne blev hurtigt fjernet og mange af de fremmødte personer var ikke længe om at afprøve de forskellige motionsmuligheder, som redskaberne byder på. Der var selvfølge-lig også nogen der holdt sig lidt i baggrunden, men man kunne høre at der var nogle der skulle afprøve redskaberne, når der ikke var så mange mennesker tilstede.

Da talerne var afholdt og redskaberne var afprøvet, havde lokallauget sørget for, at der var kaffe og kage til allesammen. Alt i alt en god indvielse af motionsredskaberne og alt forgik selvfølgelig i det fineste novem-bervejr.

Det er landsbylaugets ønske at alle redskaber bliver flittigt brugt og at det må højne sundhedsstandard for borgerne i byen.  

På Lokallaugets vegne

Willy Engelhardt

Del på Facebook