Spring til indhold

Generalforsamling Nybøl/Stenderup Lokalråd er AFLYST!!!

AFLYST!

Der skal afholdes generalforsamling i Nybøl/Stenderup Lokalråd. AFLYST!

Vi håber restriktionerne på det tidspunkt tillader det, så derfor hold jer opdateret her på siden.

AFLYST! Indkaldelse til generalforsamling AFLYST! 

Nybøl/Stenderup Lokalråd

AFLYST! TORSDAG 25.02.2021 kl. 19:00 i Klubhuset AFLYST!

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Laugets fremtidige arbejde.
  6. Forelæggelse af budget.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  8. Valg af to revisorer samt suppleanter.
  9. Eventuelt

Der vil bliveserveret kaffe & kage samt en øl/vand.

På bestyrelsens vegne

Marc Bachmann

 

 

Del på Facebook