Spring til indhold

Generalforsamling 24-02-2022 kl. 19:00

Indkaldelse til generalforsamling i Lokalråd Nybøl/Stenderup den 24.02.2022 kl.19:00 i klubhuset

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 • Valg af dirigent og referent.
 • Bestyrelsens beretning
 • Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 • Behandling af indkommende forslag
  1. Ændringer af vedtægterne §6 ”Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:”
   1. Bestyrelsen foreslår punktet ”Forelæggelse af budget” slettes
    1. Begrundelse: vi har aldrig lavet et budget idet der ydes tilskud fra Kommunen og vi kun er forpligtet til at aflægge et regnskab for de indtægter og udgifter der har været i årets løb.
 • Laugets fremtidige arbejde
 • Forelæggelse af budget
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen
  1. Lisy Soll
  2. Johan Philipsen
 • Mikael Brodersen
 • Valg af to revisorer samt suppleanter
  1. Brian Petersen (revisor)
  2. Birgit Paulsen (revisor)
 • Kirsten Bachmann (suppleant til revisor)
 1. Ellen M. Christensen (suppleant til bestyrelsen)
 • Eventuelt

 

Der vil blive serveret øl/vand, kaffe samt kage.

Del på Facebook