Spring til indhold

Indkaldelse til generalforsamling

Lokalråd Nybøl/Stenderup indkalder til ordinær generalforsamling 27-02-2023 klokken 19:00 i klubhuset Dagsorden Valg af dirigent og referent. Bestyrelsens beretning. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Læs mere

Skt. Hans 2021 i Nøffelskov

Skt. Hans aften i Nøffelskoven Så falder tingene efterhånden på plads og Nybøl/ Stenderup kan i år igen invitere alle nøfflinge til en festlig aften

Læs mere